Công nghệ tin tức

Từ 01/11/2018, DN KHÔNG được phép thông báo phát hành HĐ

Thông tư 68/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/09/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ đã có nhiều điểm mới đáng lưu ý, nổi bật trong số đó chính là thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, từ ngày 1/11/2020, tất cả các doanh nghiệp trên toàn quốc sẽ phải đăng ký sử dụng loại hóa đơn này. Như vậy, với những cá nhân, doanh nghiệp đang có ý định lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn đặt in và tự in đến cơ quan quản lý thuế thì cần phải làm gì trong khoảng thời gian này? Dưới đây sẽ là những giải đáp gửi đến doanh nghiệp.

doanh nghiệp không thông báo phát hành hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 và Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/9/2018:
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc  đã  mua hóa  đơn của cơ quan quản lý thuế để sử dụng trước ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/11/2018) thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
Như vậy, trong trường hợp công ty đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in để sử dụng trước ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, tức ngày 1/11/2018 thì vẫn được phép tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in đến hết ngày 31/10/2020.
Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, đối với trường hợp công ty sử dụng hết hoá đơn đặt in hay hóa đơn tự in thì phải chuyển sang hình thức sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.
Cũng trong khoảng thời gian này, tức từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các đơn vị được phép sử dụng đồng thời nhiều hình thức hoá đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể: Doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in và vẫn chưa sử dụng hết loại hóa đơn này trước ngày 01/11/2018 vẫn được phép đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và dùng song song các loại hóa đơn kể trên.
Tóm lại, kể từ ngày 01/11/2018, các doanh nghiệp KHÔNG được phép thông báo phát hành hoá đơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên chú ý hạn chót đăng ký hóa đơn điện tử để tiến hành chuyển đổi sớm nhất.

https://topazpharma.com/he-thong-khai-thue-qua-mang-ung-dung-dot-pha/

https://topazpharma.com/dich-vu-khac-dau-ten-tphcm-hang-gia-xuat-hien-pho-bien/
 

Related posts

Những lợi ích từ việc sử dụng phần mềm quản trị nhân sự

Trần Phương Thảo

Nhà thầu hợp lệ phải đáp ứng những điều kiện gì?

Trần Phương Thảo

Đánh giá sàn Exness mới nhất

Trần Phương Thảo

Leave a Comment